Tips & Tricks

Hogedruk en vacuummachines zijn gevoelig voor storingen. Echter kan je veel storingen voorkomen door juist gebruik van de machines. 

Start een hogedrukpomp altijd met een open pistool. De startmotor ondervindt dan geen weerstand en gaat veel langer mee. Tevens spoel je mogelijke vervuiling weg en voorkom je dat de nozzle verstopt raakt.

Houd het pistool tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk ingedrukt. Het constant indrukken en loslaten van het pistool zorgt ervoor dat het hogedruk systeem uitzet en weer krimpt en slijt hierdoor sneller.


Waterleidingen die een tijd niet gebruikt zijn hebben veel roest in de leiding. Spoel deze eerst goed door voordat de waterslang van de hogedruk pomp wordt aangesloten. Zo blijven de onderdelen in de hogedruk pomp schoon en slijten minder snel.

Een hogedruk pomp werkt het beste met schoon drinkwater. Mocht dit niet aanwezig zijn zorg dan voor een extra filter. Buhrmann Pressure Systems heeft losse filters beschikbaar voor de verhuur. 


Ultra hogedruk pompen dienen alleen gevoed te worden met schoon drinkwater. Gedeminiraliseerd water is zeer schadelijk voor de pomp en leidt tot directe schade en hoge reparatiekosten.