Op de verhuur van onze machines zijn uitsluitend de Algemene Verhuurvoorwaarden van Buhrmann Pressure Systems B.V. van toepassing alsmede de toepasselijke landmateriaal verzekeringsvoorwaarden (verplichte WA(M) aansprakelijkheid verzekering en casco-uitgebreid verzekering).

 

De voorwaarden zijn via deze pagina te raadplegen maar worden uiteraard bij iedere offerte en huurovereenkomst meegestuurd.